Her presenterer jeg en del av min billedkunst og det jeg jobber med .
Det ligger mange timer med forbredelser, innhenting av fakta,. Skisser som ikke tilfører noe som helst.og skisser som lar det ene føre til det andre.
Det er mange og lange perioder hvor det kun er plass til idéutveksling og omgivelsene sukker tungt av ens fraværende av sted og tid. Men alt dette er nødvendig for å kunne presentere et ferdigstilt arbeide.

Det hadde vært koselig om du tar deg tid til å skrive navn og hvilket land du bor i-
Kan bli spennende å se hvor mange land jeg rekker fram til.

Om det skulle være noen som ønsker å vite mer eller ønsker å se på noen av bildene så er det enklest å sende meg en tekstmlding.. Send Bohem 63 til 93809967 og jeg vil ta kontakt så fort jeg ser det. Telefonen er aldri slått på når jeg maler så det kan ta noen timer før jeg kontakter dere..

Line.

 

Here I present a part of my visual art and 
what I'm working on. There are many hours
of prevalence, gathering facts.
Sketches that do not add anything.
And sketches that let one lead to the other.
There are many and long periods where there is only room for ideas exchange
and the surroundings are heavily buried by
one's absentee of time and place.
But all this is necessary in order to present a
finished work.

 It would have been nice if you take the time
to write your name and which country you live in, in my guiestbook. May be exciting
to see how many countries I reach.  

If there should be anyone who wants to
know more or want to look at some of the
artwork , it's easiest to send me a
text message. Send Bohem 63 .to 93809967
and I will take contact as soon as I see it.
The phone is never switched on when I paint,
so it may take a few hours before I
contact you.                           Line.