Kull tegninger.

Streken---et utløp av en rastløs søkende sjel.

Streken-----Selveste essensen i all billedkunst, streken tar oss med gjennom fødsel, livets mange epoker,religion, politikk, protest - døden.

Etterhvert som kunstneren lever sitt liv forandrer streken seg i takt med tiden, men på en forunderlig måte greier den å beholde sitt særpreg.

Med tiden er streken selveste signaturen---

Mer enn nødvendigvis den utøvende kunstners navntrekk.

                                                                      Line- 2017